ceník

stravné + ubytování 265,- Kč/den..........1590,- Kč

2 celodenní výlety.................................150,- Kč

doprava Pečky a zpět...........................400,- Kč

9% rezerva na náklady..........................210,- Kč

náklady na pojištění, dárky, společné hygienické

pomůcky, léky, další výdaje ..................350,- Kč

 

Celková částka ..................................2700,- Kč

 

Cena pro 2. sourozence

stravné + ubytování 1/2..........................850,- Kč

2 celodenní výlety.................................150,- Kč

doprava Pečky a zpět............................400,- Kč

9% rezerva na náklady...........................200,- Kč

náklady na pojištění, dárky, společné hygienické

pomůcky, léky, další výdaje ..................350,- Kč

celková částka..................................1950,- Kč

 

cena pro rodiny s dětmi

dospělý.............................................2600,- Kč

stravné + ubytování 300,- Kč/den..........1800,- Kč

2 celodenní výlety.................................150,- Kč

doprava Pečky a zpět...........................400,- Kč

9% rezerva na náklady a pojištění..........250,- Kč

 

1 dítě ................................................2700,- Kč

2. dítě................................................1950,- Kč

dítě do 3 let......................................... 500,- Kč